محصولات شرکت اکسیر نانو سینا از برخی داروخانه های سطح شهر های زیر  قابل تهیه است.

 


احمد اباد مستوفي، اراك ، اردكان ، ارسنجان ،  اسكو، اصفهان، اهواز ، آباده، بابل، پاكدشت، تبريز ، تفت ، تهران ، جيرفت، خرم اباد، خورزوق ، دماوند ،  رشت، زارچ، سراب، سنندج ، سوريان ، سيرجان، شيراز، صالح آباد، طبس، عظيميه، قائمشهر، كاشان، كرج، كرمان، لار، مرودشت، مشهد، همدان، ياسوج، يزد

 

مشاهده لیست نام و آدرس داروخانه ها ( PDF )