حضور در یازدهمین نمایشگاه فناوری نانو

حضور شرکت دانش بنیان اکسیر نانو سینا در یازدهمین نمایشگاه فناوری نانو

 

تاریخ حضور 21 الی 24 مهرماه 1397

ساعت بازدید : 9 الی 17

مکان :محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

سالن 44(خلیج فارس)

 

IRAN NANO 2018

13 - 16 OCTOBER

International permanent Fairground; Tehran; Iran