حضور شرکت دانش بنیان اکسیر نانو سینا در چهارمین نمایشگاه بین المللی ایران فارما

 

مکان برگزاری  تهران _مصلای امام خمینی (ره)

 

تاریخ حضور از 2/7/97 تا 4/7/97 مهر ماه از ساعت 9 صبح الی 18

 

هفته ی فارما

همزمان  با 25 سپتامبر روز جهانی داروساز

هفته ی دارو با هدف ارائه توانمندی های صنعت دارویی کشور با رویکردی تجاری "علمی "فرهنگی و اموزشی درراستای ارتقا و افزایش اگاهی دارویی و اشنایی جامعه با دستاورد های نوین دارویی همزمان با روز جهانی داروسازان برگزار خواهد شد .

 

سینا دوکسوزوم یک داروی ضد تومور است که در درمان سرطان سینه متاستاز دهنده به ویژه در بیمارانی که در معرض یا دارای مشکلات قلبی میباشند و همچنین درمان سرطان تخمدان پیشرفته استفاده میشود. این دارو همراه با بورتزومیب (Bortezomib) در درمان مولتیپل میلوما در بیمارانی که حداقل یک درمان اولیه دریافت کرده اند، استفاده میشود. این دارو همچنین در درمان کاپوسی سارکوما در بیماران مبتلا به AIDS به کار می رود. این فرآورده حاوی دارویی است که قادر است سلول های سرطانی را به طور انتخابی از بین ببرد. دوکسوروبیسین هیدروکلراید موجود در این فراورده توسط پوشش های کروی کوچک لیپوزومی احاطه شده است که کمک می کند این دارو از طریق جریان خون بیشتر به سمت بافت سرطانی نسبت به بافت های سالم بدن هدایت شود، این موضوع میتواند باعث کاهش عوارض جانبی این دارو نسبت به دوکسوروبیسن استاندارد شود.

 

اطلاعات کامل دارو

با توجه به ماهيت ليپوفيل کورکومين, جذب خوراکي کورکومين در فرمهاي معمول خوراکي  (پودر, کپسول و قرص)  بسيار پائين است.  ولي در فرآورده سينا کورکومين، تمام کورکومين در بخش هيدروفوبيک نانوميسلهاي کورکومين محبوس مي باشد. اين نانوميسلهاي کروي شکل اندازه ذره اي حدود 10 نانومتردارند و  باعث افزايش حلاليت در آب کورکومين مي شوند. پس از مصرف خوراکي, کپسولهاي سافت ژل حاوي نانوميسلهاي کورکومين در کمتر از 15 دقيقه در محيط اسيدي معده باز شده در محيط معده پخش ميگردند. اين نانوميسلها در محيط اسيدي معده حداقل 6 ساعت پايدارند و از بين نمي روند و به صورت دست نخورده به روده کوچک مي رسند. نانوميسلها پس از رسيدن به روده کوچک، انتقال کورکومين را از لايه آب دست نخورده موجود در سطح سلولهاي اپيتليال روده اي که يک سد در برابر جذب ترکيبات محلول در چربي مي باشد تسهيل نموده و باعث افزايش جذب کورمين از راه خوراکي مي شوند.

 

اطلاعات کامل دارو

در بيماري سالک (ليشمانيوز جلدي)، محل رشد انگل ليشمانيا داخل ماکروفاژهاي آلوده درقسمت درم پوست است. سيناآمفوليش نانوليپوزومهاي 100 نانومتري حاوي داروي آمفوتريسين B  است، که پس از مصرف موضعي ميزان نفوذ دارو به اپيدرم و درم و نهايتا ماکروفاژهاي آلوده به انگل ليشمانيا را افزايش مي دهد ودر نتيجه دارو با غلظت بالا درمجاورت انگل آزاد مي شود. بنابراين استفاده از ليپوزوم کارايي و اثربخشي آمفوتريسين B را به ميزان قابل توجهي افزايش مي دهد. آمفوتريسينB با اتصال به غشاهاي سلولي و تشکيل منافذ و يا کانالهايي درآن، باعث تغييرات نفوذپذيري غشاي سلولي و نشت ترکيبات داخل سلولي به خارج و نهايتا مرگ و تخريب سلولها مي شود. تمايل آمفوتريسينB براي اتصال به غشاء قارچ و انگل ليشمانيا تقريبا 10 برابر بيشتراز غشاء سلولهاي پستانداران است. بنابراين در دوزهاي درماني، آمفوتريسينB به صورت انتخابي روي سلولهاي قارچ و انگل  اثرات تخريبي دارد بدون اينکه آسيبي به سلولهاي انساني وارد کند.

 

اطلاعات کامل دارو