سینا آمفولیش / Sina Ampholeish

دانلود بروشور به صورتPDF

گواهی نامه نانو مقیاس

ژل موضعي نانوليپوزومال حاوي 4/0 درصد آمفوتريسين B

 

دسته دارويي:

ضد ليشمانيا (انگل تک ياخته اي عامل بيماري سالک) و ضدقارچ

 

راهنمايي هاي عمومي:

· قبل از مصرف اين دارو اطلاعات مندرج در اين بروشور را به دقت مطالعه نماييد.

· اين دارو براي بيماري فعلي شما تجويز شده است لذا از تجويز آن به افراد ديگر خودداري نماييد.

· اگر سوالات بيشتري در اين زمينه داريد از پزشک يا داروساز خود بپرسيد.

· درصورت بروز هرگونه عارضه جانبي جدي با پزشک خود مشورت نماييد.

 

مواردمصرف:

 آمفوتريسين  B موثرترين دارو براي درمان بيماريهاي قارچي و همچنين عفونتهاي تک ياخته اي مانند انگل ليشمانيا مي باشد، لذا در مواردذيل مصرف ميشود:

· درمان ليشمانيوز جلدي (سالک پوستي) ناشي از گونههاي مختلف انگل ليشمانيا

· عفونتهاي موضعي قارچي عود کننده و مزمن  شامل درماتوفيتها

 

 

 مکانيسم اثر:

آمفوتريسينB با اتصال به غشاهاي سلولي و تشکيل منافذ و يا کانالهايي درآن، باعث تغييرات نفوذپذيري غشاي سلولي و نشت ترکيبات داخل سلولي به خارج و نهايتا مرگ و تخريب سلولها مي شود. تمايل آمفوتريسينB براي اتصال به غشاء قارچ و انگل ليشمانيا تقريبا 10 برابر بيشتراز غشاء سلولهاي پستانداران است. بنابراين در دوزهاي درماني، آمفوتريسينB به صورت انتخابي روي سلولهاي قارچ و انگل  اثرات تخريبي دارد بدون اينکه آسيبي به سلولهاي انساني وارد کند.

 

مزيت استفاده از نانوليپوزومهاي آمفوتريسين B  :

در بيماري سالک (ليشمانيوز جلدي)، محل رشد انگل ليشمانيا داخل ماکروفاژهاي آلوده درقسمت درم پوست است. سيناآمفوليش نانوليپوزومهاي 100 نانومتري حاوي داروي آمفوتريسين B  است، که پس از مصرف موضعي ميزان نفوذ دارو به اپيدرم و درم و نهايتا ماکروفاژهاي آلوده به انگل ليشمانيا را افزايش مي دهد ودر نتيجه دارو با غلظت بالا درمجاورت انگل آزاد مي شود. بنابراين استفاده از ليپوزوم کارايي و اثربخشي آمفوتريسين B را به ميزان قابل توجهي افزايش مي دهد.

 

اطلاعات ضروري پيش ازمصرف:

· درصورت مصرف همزمان سايرداروهاي موضعي، با پزشک يا داروساز مشورت شود.

· از تماس دارو با چشم خودداري کنيد.

 

نحوه مصرف:

· ژل سينا آمفوليش را با ملايمت و ترجيحاً بعد از استحمام دوبار در روز روي ضايعه  بماليد.

· حداقل تا دوساعت بعد از مصرف ژل از شستن محل ضايعه خودداري کنيد.

· بدليل احتمال بروز تحريک پوستي از پانسمان محل ضايعه بعد از استعمال دارو خودداري کنيد .

· دوره درمان را کامل کنيد و در صورت بهبود زخمها از قطع خودسرانه دارو بپرهيزيد.

· از استعمال دارو در داخل چشم خودداري کنيد.

 

عوارض جانبي:

در اثر استعمال دارو ممکن است واکنش پوستي خفيف از جمله قرمزي، ادم يا سوزش و خارش رخ دهد.

 

تداخلات دارويي:

ژل سيناآمفوليش به عنوان قسمتي از يک درمان ترکيبي موضعي يا سيستميک مي تواند بکار برده شود، از استعمال همزمان اين دارو با داروي موضعي ديگر بر روي ضايعه خودداري شود.

 

موارد منع مصرف:

از مصرف ژل سيناآمفوليش در بيماراني که واکنشهاي حساسيت شديد را در مصارف قبلي به آمفوتريسين B نشان داده اند، بپرهيزيد.

 

 بارداري و شيردهي:

در دوره بارداري و شيردهي عوارض جانبي خاصي گزارش نشده است.

 

شرايط نگهداري:

· دور ازدسترس کودکان نگهداري شود.

· در دماي زير 25 درجه سانتيگراد و دور از گرما نگهداري شود.

· از يخ زدگي محافظت شود.

· بعد از مصرف درب تيوب به خوبي بسته شود.

· فرآورده تا يک ماه پس از بازکردن درب ظرف قابل استفاده مي باشد.